Reebok algemene voorwaarden

Deze Reebok Algemene Voorwaarden bestaat uit de volgende secties in dit document: 1. Inleiding; 2. Verkoopvoorwaarden; 3. Gebruik van de Website en 4. Diversen, plus de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot specifieke zaken in elk beleid of document waartoe toegang via een link wordt geboden.

1. Inleiding

www.reebok.nl (de "Website") is eigendom van en/of wordt verzorgd door of namens adidas International Trading B.V., Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Nederland (" Reebok/wij/ons").

Als u een bestelling via deze Website plaatst, wordt er een koopovereenkomst tussen u en ons opgesteld die wordt bepaald door deze Reebok Algemene Voorwaarden en specifiek door de Verkoopvoorwaarden zoals die hieronder uiteen worden gezet.

adidas AG is het moederbedrijf van de adidas Group die uit verschillende partnerbedrijven bestaat; waaronder, adidas International Trading B.V.

2. Verkoopvoorwaarden

Lees deze Verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat u online producten bestelt via de Reebok Website. Merk op dat deze Verkoopvoorwaarden worden aangevuld door de voorwaarden die in die pagina's zijn opgenomen waaraan een link is gekoppeld binnen deze Verkoopvoorwaarden.

2.1 Wanneer zijn deze Verkoopvoorwaarden van toepassing?

Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten door Reebok. Met andere woorden, u stemt tevens in met deze Verkoopvoorwaarden wanneer u (i) iets bestelt via onze Reebok Website of (ii) via elke webpagina die rechtstreeks is verbonden met onze Website (samen 'Website') of wanneer u een aanbieding van Reebok aanvaardt. Het is alleen mogelijk af te wijken van deze Verkoopvoorwaarden indien dit schriftelijk door Reebok is overeengekomen.

2.2 Producten

Reebok heeft verschillende soorten producten. Dit kunnen producten zijn die volledig door Reebok zijn ontwikkeld, dus volledig ontworpen en gemaakt door Reebok ('standaard producten') – en producten die, hoewel ontworpen door Reebok, door u zijn aangepast of gepersonaliseerd door materialen en kleuren van uw voorkeur te selecteren ('gepersonaliseerde producten'), samen 'Producten'.

U kunt uw producten aanpassen door een product te selecteren dat door Reebok is ontworpen en het te personaliseren. Personaliseren betekent het toevoegen van de naam en het nummer van uw favoriete speler, uzelf, uw huisdier, of eigenlijk alles wat u kunt verzinnen (mits geschikt). Selecteer een speler en zijn nummer, of voeg uw eigen tekst en nummer toe.

Daarnaast kunt u ook uw eigen YourReebok-producten aanpassen of ontwerpen door uw eigen kleuren en in sommige gevallen ook materialen te kiezen. Bovendien kunt u met de customizing-tools van YourReebok uw eigen naam, nummer en embleem of vlag toevoegen.

2.3 Vereisten om een overeenkomst met Reebok af te sluiten

U moet 16 jaar of ouder zijn om producten via onze Website te kopen.
U kunt uitsluitend als consument producten op onze Website bestellen, dus niet als wederverkoper.
U garandeert dat de door u aan Reebok verstrekte gegevens in het verzoek of de bestelling juist en volledig zijn.

2.4 Hoe komt een overeenkomst met u tot stand?

2.4.1 Opstelling overeenkomst met betrekking tot Standaard Producten

Alle informatie op de Website is uitsluitend een uitnodiging tot handelen. Met andere woorden, de informatie is geen aanbieding of bindend contract. U gaat ermee akkoord dat uw bestelling een aanbod is om de producten te kopen die in uw bestelling staan vermeld.

Reebok heeft te allen tijde het recht om bestellingen vooraf te controleren of een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien Reebok uw bestelling niet binnen tien werkdagen bevestigd heeft, wordt deze geacht te zijn geweigerd.

Alle bestellingen die door u worden geplaatst, moeten door Reebok worden goedgekeurd. We kunnen naar eigen inzicht besluiten om uw bestelling niet te accepteren. Hieronder staan enkele voorbeelden waarom we uw bestelling mogelijk niet accepteren:

 • (a) als producten op de Website worden weergegeven, maar niet beschikbaar zijn;
 • (b) als we geen autorisatie van uw betaling kunnen krijgen;
 • (c) als er verzendbeperkingen op een Product van toepassing zijn;
 • (d) als producten die op de Website worden weergeven een onmiddellijk herkenbare fout bevatten zoals een onjuiste prijs of een onjuiste beschrijving.

Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, sturen we u een bevestiging per e-mail met uw bestelnummer en details van de producten die u bij ons hebt besteld en details van enige bezorgdiensten, behalve wanneer uw bestelling betrekking heeft op Gepersonaliseerde Producten zoals hieronder uiteengezet in sectie 2.4.2. Aanvaarding van uw bestelling en de opstelling van een koopovereenkomst van de Standaard Producten tussen u en Reebok zullen niet plaatsvinden tot:

 • (i) u een e-mail van Reebok ontvangt die de verzending van de Standaard Producten vanuit onze opslag bevestigt;
 • (ii) u een bevestiging van de vervoersonderneming hebt ontvangen dat de Standaard Producten door het bedrijf worden opgehaald (als u ervoor hebt gekozen de Standaard Producten bij een Reebok-winkel of een -leveringspunt op te halen), of wanneer de vervoersonderneming de Standaard Producten op de afhaallocatie heeft opgeslagen.
 • (iii) u bericht van Reebok ontvangt met de bevestiging dat de Standaard Producten op kunnen worden gehaald in de geselecteerde Reebok-winkel, in het geval u ervoor hebt gekozen de Standaard Producten bij een Reebok-winkel op te halen.

Merk op dat de optie om bestellingen in een winkel of bij een bepaald Reebok-leveringspunt op te halen, alleen beschikbaar is in bepaalde gespecificeerde landen en bij gespecificeerde Reebok-winkels of gespecificeerde leveringspunten.

2.4.2 Opstelling overeenkomst met betrekking tot Gepersonaliseerde Producten:

Zodra u een bestelling hebt geplaatst om Gepersonaliseerde Producten (inclusief YourReebok-Producten) te kopen, sturen we u een bevestigingsbericht per e-mail. Aanvaarding van uw bestelling en de opstelling van een koopovereenkomst van de Gepersonaliseerde Producten tussen u en Reebok vindt plaats wanneer u een bericht van Reebok ontvangt dat uw bestelling bevestigt.

2.5 Voorbehoud van eigendom

De geleverde producten blijven eigendom van Reebok tot u alle aan Reebok verschuldigde bedragen, op grond van een of meer overeenkomsten, volledig hebt voldaan, inclusief de betaling van kosten, zelfs van eerdere of latere leveringen of deelleveringen. Het is u niet toegestaan producten te verkopen, van de hand te doen of te bezwaren totdat het eigendom ervan op u is overgegaan.

2.6 Kwaliteit en onderhoud van producten

Kleine kleurverschillen en andere afwijkingen in producten zijn mogelijk als gevolg van verschillende beeldvormings- en weergavetechnologieën. Reebok is niet aansprakelijk voor deze verschillen en afwijkingen.

Reebok wijst u op de etiketten met was- en onderhoudsvoorschriften van de producten. Reebok is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist behandelen van producten, waaronder begrepen handelen in strijd met de voorschriften.

2.7 Uw bestelling annuleren

Omdat we altijd proberen alle bestellingen zo snel mogelijk te verwerken, kunt u een bestelling alleen annuleren door onze Klantenservice te bellen. Dit moet u doen zo snel mogelijk nadat u de bestelling hebt geplaatst. Het telefoonnummer van onze Klantenservice is: 0800 - 020 12 40 (Ma t/m vr: 9 - 21 uur)

In geval van Reebok-Standaard Producten kunt u de bestelling annuleren voordat u een e-mail van Reebok hebt ontvangen die de verzending bevestigt. Dit heeft echter geen invloed op uw recht om uw bestelling in te trekken, zoals uiteengezet in clausule 2.13 van deze Verkoopvoorwaarden.

Zoals uitgelegd in punt 2.11 hieronder worden Gepersonaliseerde Producten speciaal voor u gemaakt. Dit houdt in dat u deze producten niet kunt retourneren, behalve in het geval van productiefouten. Dit betekent tevens dat u uw bestelling niet kunt annuleren zodra Reebok u een bevestiging van bestelling heeft gestuurd.

2.8 Prijs

De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Prijzen staan vermeld Euro. Reebok behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in haar prijzen en producten voordat u een bestelling hebt geplaatst.

Reebok behoudt zich het recht voor speciale aanbiedingen of kortingen op ieder moment te wijzigen, te beperken of te beëindigen.

Reebok brengt verzendkosten in rekening. De verzendkosten variëren per product en type verzending. Verzending kan bestaan uit 'Spoedverzending'; 'Standaardverzending'; 'YourReebok-verzending; en 'Gecombineerde verzending' (Standaard en Gepersonaliseerde Producten, geen YourReebok)

Voor nadere informatie over prijzen, klikt u hier, onder het kopje Verzending op onze Website. Deze kosten zullen, indien van toepassing, apart gespecificeerd en in rekening worden gebracht en opgeteld worden bij het totaalbedrag van de bestelling.

2.9 Wijze van betaling

Op onze Website kunt u informatie vinden over de verschillende wijzen van Betaling.

Reebok controleert voor iedere aankoop uw kredietwaardigheid overeenkomstig de Reebok Privacybeleid. Afhankelijk van de uitkomst van deze controle behoudt Reebok zich het recht voor om een bepaalde betaalwijze te weigeren.

2.10 Factuur

Waar wij ervoor kiezen, of door toepasselijke rechten zijn verplicht, om een factuur uit te schrijven of beschikbaar te maken, behoudt Reebok zich het recht voor om elektronische facturen uit te schrijven of beschikbaar te stellen en u gaat akkoord met een dergelijke vorm van facturering.

2.11 Speciale aspecten aan persoonlijk aangepaste producten

Om uw product aan te passen en het te personaliseren kunt u uw eigen tekst toevoegen. U kunt uw naam toevoegen, een speler en nummer selecteren, of zo creatief zijn als u wilt. Houd het netjes, we behouden ons het recht voor om ongepaste taal en gebruik van merknamen te verwijderen. Onthoud tevens dat bepaalde speciale lettertekens niet door ons systeem worden ondersteund.

U wordt vriendelijk verzocht niet de namen, woorden of zinnen te gebruiken, te uploaden, toe te voegen, te kopiëren of op andere wijze openbaar te maken die vallen in een van de hierna genoemde categorieën:

 1. Een naam van een product, dienst, bedrijf, organisatie of evenement die toebehoort aan iemand anders;
 2. Een naam of bijnaam van een beroemd persoon (levend of dood);
 3. Een naam de inbreuk maakt of kan maken op de merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde indien gebruikt op persoonlijk aangepaste producten;
 4. Een naam die bedreigend is, geweld uitlokt, lasterlijk, obsceen, discriminerend, opruiend, pornografisch of anderszins in strijd met de wet is.

Reebok behoudt zich het recht voor om iedere naam, woord of zin (of combinatie daarvan) af te wijzen die in een van bovenstaande categorieën valt of die op ander wijze onacceptabel is voor Reebok. Uw bestelling zal in zo’n geval worden geannuleerd. Daar komt bij dat Reebok het recht zal hebben een vergoeding te eisen die gelijk is aan de waarde van de bestelde goederen.

Indien u een bestelling voor een Gepersonaliseerd Product plaatst:

 • verklaart en garandeert u dat iedere naam, woord of zin die u gebruikt, uploadt, indient, kopieert of op andere wijze publiek maakt in combinatie met uw gepersonaliseerde product, niet in een van bovenstaande categorieën valt;
 • stemt u ermee in om Reebok en de met haar verbonden ondernemingen te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle kosten, uitgaven, schade, verlies en aansprakelijkheden die Reebok of de met haar verbonden ondernemingen lijdt of zal lijden als gevolg van iedere naam, woord of zin die gebruikt, geüpload, ingediend, gekopieerd of op andere wijze door u openbaar gemaakt wordt (inclusief het gebruik van het gepersonaliseerde product zelf);
 • verstrekt u Reebok en de met haar verbonden ondernemingen een niet-exclusief, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd, volledig sub-licenseerbaar recht om de namen, woorden of zinnen die door u zijn ingediend bij het plaatsen van uw bestelling, te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken en te wijzigen.

Voor zover de bestelling producten betreft die zijn vervaardigd of aangepast volgens door de klant ingediende specificaties, hebt u geen bedenkperiode, herroepingsrecht, recht van retournering of recht op ontbinding (Sectie 6:230p onder f, Artikel 1˚ van het Nederlandse Wetboek).

2.12 Verzending

Reebok verzendt de bestelling naar het door u opgegeven adres in Nederland. Reebok kan alleen leveren aan een leveradres dat als woon- of kantooradres in gebruik is. Of, als u ervoor hebt gekozen de Producten bij een Reebok- winkel op te halen, op het adres van de relevante Reebok-winkel. Reebok zal dit bevestigen door u een e-mail te sturen om u op de hoogte te brengen dat de Producten kunnen worden opgehaald.

Bestellingen worden op werkdagen verzonden, met uitzondering van feestdagen in uw land of in het gebied waar het depot van Reebok zich bevindt. Houd derhalve rekening met alle nationale, provinciale en plaatselijke feestdagen in uw woonplaats en in Rieste, Germany (het adres van het depot van Reebok).  Merk op dat nationale feestdagen per land en jaar kunnen verschillen. We raden u aan de Nationale feestdagen te controleren om beter zicht op de leveringstijden te krijgen.

Controleer voor gedetailleerde informatie over de leveringsperioden de specificaties voor elke verzendingstype zoals 'Spoedverzending', 'Standaardverzending' Gepersonaliseerde Producten verzending' en 'YourReebok Gepersonaliseerde Product verzending' door hier te klikken onder het kopje ‘Verzending‘ van onze Website. De vermelde levertermijnen zijn een indicatie en worden daarom niet gezien als uiterste leverdatum. Het simpele feit dat een levertermijn wordt overschreden, geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Niettegenstaande het bovenstaande, in het onwaarschijnlijke geval dat er een vertraging optreedt met een Spoedverzending, zal Reebok de minimale aansprakelijkheid aanvaarden om u de volledige kosten van een Spoedverzending te vergoeden.

Merk op dat gepersonaliseerde producten andere leveringstijden hebben. Het toevoegen van tekst aan producten kan enige tijd in beslag nemen. Dit betekent dat de verzending van uw volledige bestelling van Standaard Producten en Gepersonaliseerde Producten tot drie dagen langer in beslag kan nemen. We willen echter benadrukken dat YourReebok Gepersonaliseerde Producten apart van andere producten worden geleverd die u hebt besteld. Het duurt circa 4 tot 6 weken voordat deze producten worden geleverd. Verifieer voor meer informatie de leveringstijd in uw land door hier te klikken.

Reebok heeft het recht, voor zover redelijkerwijs mogelijk, om de bestelling in gedeelten te leveren, zodat u de bestelde producten zo snel mogelijk ontvangt. Er zijn geen extra kosten verbonden aan dergelijke deelleveringen. Mocht u Reebok echter zelf verzoeken om de bestelling in delen te leveren, dan kan Reebok u extra leveringskosten in rekening brengen. Elke deelbestelling vormt een afzonderlijke koopovereenkomst. Indien Reebok een deel te laat levert of er sprake is van een onjuiste deellevering, dan hebt u niet het recht eventuele andere deelbestellingen te annuleren.

Indien Reebok vóór het sluiten van de koopovereenkomst constateert dat het de bestelde producten niet meer kan leveren, kan Reebok u een product aanbieden dat qua kwaliteit, prijs en functie gelijkwaardig is. U bent niet verplicht om het vervangende product te aanvaarden. U kunt het desgewenst binnen 30 dagen op kosten van Reebok retourneren (uw recht op herroeping of retournering blijft uiteraard intact).

Indien Reebok in het onwaarschijnlijke geval na het sluiten van de koopovereenkomst constateert dat het de bestelde producten niet meer kan leveren en Reebok niet verantwoordelijk is voor deze situatie, dan heeft Reebok het recht de koopovereenkomst te ontbinden. Reebok stelt u daarvan uiteraard onmiddellijk op de hoogte en vergoedt eventuele door u gedane betalingen.

2.13 Producten retourneren

Als u niet helemaal tevreden bent met uw aankoop, hebt u het recht om uw bestelling in te trekken. Met andere woorden, u hebt het recht om de Standaard Producten te retourneren zoals hieronder uitgelegd en we waarborgen dat uw kosten worden vergoed. Volg de instructies zoals uitgelegd in het volgende gedeelte:

Behoudens de bepalingen in deze Verkoopvoorwaarden kunt u de ontvangen Standaard Producten zonder opgaaf van reden binnen 30 dagen na ontvangst retourneren. Als u de koopovereenkomst met adidas wilt intrekken, retourneert u simpelweg de Standaard Producten. U kunt er ook voor kiezen het bijgevoegde intrekkingsformulierte gebruiken. In elk geval (zonder of met intrekkingsformulier), moet u de instructies opvolgen zoals uiteengezet in sectie 2.14 hieronder.

Als het te retourneren product buiten deze periode valt, of het artikel is gedragen, beschadigd of niet in zijn originele verpakking, kan Reebok de geretourneerde producten niet in ontvangst nemen en wordt er geen restitutie gegeven. Kleding die wordt geretourneerd wordt uitsluitend geaccepteerd als het originele label of het prijskaartje niet zijn verwijderd.

Merk op dat er mogelijk speciale regels gelden voor Gepersonaliseerde Producten (waaronder YourReebok-Producten) omdat ze speciaal voor u worden geproduceerd. Dit houdt in dat u deze producten niet kunt retourneren, behalve in het geval van productiefouten. Als u vragen hebt omtrent Gepersonaliseerde Producten met een productiefout die u online op onze Website hebt gekocht, neem dan contact met ons op via 0800 - 020 12 40 (Ma t/m vr: 9 - 21 uur) (of stuur een e-mail naar onze Klantenservice. Voor vragen over Gepersonaliseerde Producten die in een van onze winkels zijn gekocht, vragen we u de desbetreffende winkel te bellen. Het telefoonnummer is op het ontvangstbewijs geprint.

Volg de instructies op die op de pakbon vermeld staan. Alle geretourneerde artikelen moeten worden verzonden met het retourlabel van het vervoersbedrijf of een andere vorm van traceerbare verzending. We nemen geen verantwoordelijkheid voor verzendingen die verkeerd zijn geadresseerd of die kwijt zijn geraakt.

Het retourneren van producten geschiedt voor rekening en risico van Reebok. De producten, niet gebruikt en compleet, inclusief hun originele verpakking voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, dienen te worden geretourneerd aan:

adidas International Trading B.V.
CDC Rieste
Hildesheimer Strasse 4-10
49597 Rieste
Duitsland

Bij geldige retournering in overeenstemming met deze Verkoopvoorwaarden vergoedt Reebok het van u ontvangen aankoopbedrag en de leveringskosten (in geval van compleet geretourneerde bestellingen) binnen veertien dagen na ontvangst van het product of herroeping van de koopovereenkomst. Dit echter onder het voorbehoud dat Reebok alleen verplicht is de kosten te vergoeden na ontvangst van de geretourneerde producten.

We hebben geen controle over hoe lang uw retourpakket onderweg is, maar zodra we uw pakket hebben ontvangen, zullen we het zo snel mogelijk verwerken. Houd er daarom rekening mee dat het minstens 14 dagen duurt voordat we uw retourzending hebben ontvangen en verwerkt. Uw geld wordt binnen 2 dagen nadat we uw retourzending hebben verwerkt teruggestort, maar uw bank of creditcardorganisatie kan meer tijd nodig hebben om de transactie te verwerken, waardoor het langer kan duren voordat het geld op uw rekening staat. We laten u via e-mail weten wanneer we uw geretourneerde product(en) hebben ontvangen en verwerkt. We betalen het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten terug. Het bedrag wordt terugbetaald via dezelfde betaalwijze als waarmee u de oorspronkelijke bestelling hebt betaald.

Bij retournering van een Standaard Product waarvan Reebok meent dat het door een u toe te rekenen handelen of nalaten beschadigd is, of waarvan de kosten anderszins voor uw rekening en risico komen, heeft Reebok het recht de vermindering in waarde van het product als gevolg van deze schade in mindering te brengen op het aan u te vergoeden bedrag. U kunt de verplichting tot vergoeding van de verminderde waarde van een product door gebruik vermijden door het niet te gebruiken en door u te onthouden (voor zover redelijkerwijs mogelijk) van handelingen die een negatieve invloed op de waarde ervan kunnen hebben.

2.14 Retourinstructies. Retourinstructies voor Standaard Producten:

Elk van deze bestellingen wordt met een retourformulier en label geleverd. Volg onderstaande instructies op als u een product wilt retourneren:

 • Zorg ervoor dat u in geval van kleding het product in de originele verpakking inclusief de originele, aangehechte labels/prijskaartjes verpakt.
 • Gebruik het bijgesloten retourlabel om het pakket te adresseren.
 • Vul het aantal te retourneren artikelen en de reden van retour in op het retourbewijs en sluit deze in bij uw pakket
 • U kunt gratis een afhaalservice regelen via de UPS website. U kunt ook bellen om een afspraak te maken via: 08457-877877.
 • Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt voordat u het vervoersbedrijf belt:
  • Uw klantnummer
  • Uw bestelnummer
  • Het adres waar het pakket moet worden opgehaald
  • Uw telefoonnummer
  • Uw voorkeursdatum voor het ophalen van het pakket

Bent u de retourdocumenten kwijt? Neem contact op met onze Klantenservice via 0800 - 020 12 40 (Ma t/m vr: 9 - 21 uur) zodat wij u nieuwe kunnen toesturen.

2.15 Retourinstructies voor gepersonaliseerde producten

Omdat, zoals hierboven uitgelegd, gepersonaliseerde producten speciaal voor u op maat zijn gemaakt, kunt u deze producten niet retourneren, behalve in het geval van productiefouten. Is uw product defect? Neem dan contact met ons op via 0800 - 020 12 40 (Ma t/m vr: 9 - 21 uur) voor retourinstructies of via e-mail van onze Klantenservice.

2.16 Ruilbeleid

Reebok biedt geen mogelijkheid om producten te ruilen. Als u een product wilt ruilen, kunt u uw aankoop eerst retourneren, waarna u uw geld terugkrijgt. Daarna plaatst u een nieuwe bestelling. U krijgt alleen geld terug voor geretourneerde producten die voldoen aan ons retourbeleid.

2.17 Beschadigde of defecte producten

Kwaliteit staat voor Reebok voorop. We testen al onze producten zeer grondig in realistische omstandigheden om er zeker van te zijn dat ze volledig geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn ontworpen. Het komt maar zelden voor dat onze producten beschadigd of defect zijn. Onthoud tevens dat Reebok wettelijk verplicht is te waarborgen dat onze producten in overeenstemming zijn met de koopovereenkomst.

Geretourneerde producten worden onderzocht door de afdeling Kwaliteitsbewaking van Reebok. U krijgt uw geld terug als de schade het gevolg is van een productiefout of van een afwijking van de productiespecificaties. We betalen altijd het volledige bedrag terug voor defecte producten.

Als het probleem niet is veroorzaakt door de kwaliteit van het materiaal of het productieproces, dan wordt het oorspronkelijke product naar u teruggestuurd. We geven geen geld terug voor producten die:

 • Ergens anders zijn gekocht dan op de website
 • Schade door misbruik of nalatigheid (blootstelling aan chemicaliën, bijtende middelen, open vuur, extreme hitte, scherpe objecten, enz.)
 • Schade door misbruik of activiteiten anders dan waar het product voor is bedoeld (gebruik van hardloopschoenen voor baansporten of wandelschoenen als werkschoenen, enz.)

De levensduur van een Reebok-product is afhankelijk van het individueel gebruik van het product, de omstandigheden waarin het wordt gebruikt en de specifieke slijtagepatronen van de gebruiker. Adidas-producten die zijn beschadigd als gevolg van gewone slijtage of waarvan de redelijke levensduur is verstreken, worden niet vervangen.

Onze Klantenservice staat voor u klaar. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen hebt. Bel 0800 - 020 12 40 (Ma t/m vr: 9 - 21 uur) of stuur ons een e-mail.

3. Gebruik van de website

Lees deze voorwaarden voor websitegebruik (Algemene Voorwaarden) zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van deze website en eventuele informatie van Reebok op sociale media websites (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, Facebook en Twitter) (hierna gezamenlijk: de Website). Deze 'Algemene Voorwaarden voor gebruik van de Website zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de Website, evenals op de Content (zoals hierna gedefinieerd), inlichtingen, adviezen en/of diensten die u geleverd worden op of via de Website. Door op de Website te komen en er gebruik van te maken, geeft u aan volledig in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden, naast eventuele andere wet- en regelgeving die van toepassing is op de Website en internet. Indien u niet volledig met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat, wordt u verzocht de Website te verlaten.

3.1 Content op de website

Alle Content die voorkomt of getoond wordt op de Website, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, logo’s, pictogrammen, handelsmerken, tekst, grafische voorstellingen, foto’s, beelden, bewegende beelden, geluid, illustraties en programmatuur (Content), is eigendom van adidas AG, aan haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers en/of haar contentleveranciers. Alle elementen van de Website, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, het algemene ontwerp en de Content, zijn beschermd op grond van het auteursrecht, persoonlijkheidsrechten, handelsmerken en andere wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor zover toegestaan op grond van deze of een andere overeenkomst met Reebok, is het verboden delen of elementen van de Website of de Content ervan te kopiëren of door te sturen via enig middel. De Website, de Content ervan en alle gerelateerde rechten blijven het exclusieve eigendom van adidas AG, en haar gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle rechten dienaangaande worden voorbehouden.

3.2 Auteursrecht en handelsmerken

Het auteursrecht op alle Content is en blijft de eigendom van adidas AG, en haar gelieerde ondernemingen c.q. licentiegevers. Behoudens voor zover anders aangegeven in specifieke stukken binnen de Website, bent u bevoegd om op de Website aangetroffen documenten, geluids- en filmmateriaal in te zien, af te spelen, af te drukken, en te downloaden, doch uitsluitend voor persoonlijke informatieve, niet-commerciële doeleinden. U mag geen materiaal wijzigen en geen Content kopiëren, verspreiden, verzenden, ten uitvoer brengen, vermenigvuldigen, publiceren, overdragen of verkopen c.q. in licentie geven of er afgeleide werken van maken. Behoudens voor zover bij wetgeving aangaande auteursrecht is toegestaan, mag u geen Content hergebruiken zonder voorafgaande toestemming van Reebok. In het kader daarvan is het gebruik van dergelijk materiaal op andere websites of een op een netwerk aangesloten computeromgeving verboden. U verwijdert geen mededelingen over de auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomskenmerken van op de Website aangetroffen materiaal.

Mocht u overgaan tot het downloaden van programmatuur (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, screensavers, smartphone-applicaties, pictogrammen, video’s en achtergronden) van de Website, dan is voor de programmatuur, waaronder begrepen eventuele bestanden, in de programmatuur verwerkte of door de programmatuur gegeneerde beelden, en met de programmatuur gepaard gaande gegevens (hierna gezamenlijk: Programmatuur) aan u door Reebok een licentie verleend. Reebok draagt het eigendom op de Programmatuur niet aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de Programmatuur wordt vastgelegd, maar Reebok blijft het volle eigendomsrecht op de Programmatuur en alle intellectuele eigendomsrechten daarop behouden. Het is u niet toegestaan over te gaan tot herdistributie, verkoop, decompilatie, reverse engineering, disassemblage van de Programmatuur of deze anderszins tot een voor de mens leesbare vorm te reduceren.

Alle handelsmerken, dienstmerken, logo’s en handelsnamen van Reebok die verschijnen op producten, productverpakkingen en/of op de Website van Reebok, al dan niet ingeschreven (waaronder, maar niet beperkt tot: het woordmerk 'Reebok', 'het 3-Stripes-logo', 'het Trefoil-logo', 'de wereldbol', 'het 3-Stripes-merk') (de Handelsmerken) blijven het exclusieve eigendom van adidas AG en haar gelieerde ondernemingen c.q. licentiegevers en zijn beschermd door de toepasselijke merkenwetgeving en -verdragen. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Reebok is het verboden Handelsmerken op enigerlei wijze te gebruiken, te kopiëren, te vermenigvuldigen, opnieuw uit te geven, te uploaden, te plaatsen, te verzenden, te distribueren, of te wijzigen, waaronder begrepen in advertenties of enigerlei vorm van publiciteit met betrekking tot de verspreiding van materialen op de Website. Het gebruik van een of meer van de Handelsmerken op andere websites of in een op een netwerk aangesloten computeromgeving, zoals de opslag of vermenigvuldiging van (een deel van) de Website op externe internetsites of het maken van links, hypertekst, links of deeplinks tussen de Website en andere internetsites, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Reebok.

3.3 Afwijzing van garantie

De Website en de Content worden verstrekt in de huidige vorm en zonder enigerlei vorm van garantie. De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken, en is geen advies.

Reebok garandeert niet dat de op de Website aanwezige informatie en/of faciliteiten juist, volledig en actueel zijn, of dat de Website ononderbroken en foutloos werkt, of dat de Website of de server, via welke de Site beschikbaar is, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Reebok stelt geen specifieke IT-infrastructuur of verbinding ter beschikking. Daarom kan Reebok ook niet verklaren of garanderen dat de Site ononderbroken werkt of vrij van fouten zal zijn. Reebok onthoudt zich tevens van garanties en verklaringen over het gebruik van de materialen op de Website wat betreft hun juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, nut, tijdloosheid, betrouwbaarheid of anderszins, voor zover wettelijk is toegestaan.

3.4 Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik van de Website door u is voor eigen risico. Noch Reebok, noch haar functionarissen, directieleden of tussenpersonen of anderen betrokken bij het maken, produceren en afleveren van de Website zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade, speciale, gevolgschade of andere schade als gevolg van het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Content op de Website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of andere onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de Website, of de prestatie van de producten, of anderszins voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien Reebok is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

3.5 Links naar derden

Voor uw gemak, en om het gebruik van de Website te verbeteren, kunnen er van tijd tot tijd links op staan naar websites die bij derden in eigendom en in beheer zijn. Via deze links verlaat u de Website en de diensten van Reebok, en deze links vallen ook buiten de zeggenschap van Reebok. Dit zijn onder meer links naar partners die gebruik mogen maken van de handelsmerken als deel van een marketingsamenwerkingsovereenkomst. De websites waarnaar u met de link wordt doorverwezen, hebben hun eigen afzonderlijke privacybeleid en Reebok is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de content en activiteiten van deze websites. Indien u deze websites bezoekt of uzelf daar toegang tot verschaft, is dit geheel op eigen risico.

N.B. deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers sturen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie opvragen, en u wordt daarom geadviseerd om vóór gebruik ervan de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid te controleren.

3.6 Misbruik van de website

Het is verboden de Website te gebruiken voor het plaatsen of verzenden van door Gebruikers geproduceerde content (hierna gedefinieerd) die (mogelijk) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van derden maakt, of die dreigend, vals, misleidend, opruiend, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, discriminerend of illegaal is dan wel gedrag kan vormen c.q. kan aanzetten tot gedrag dat strafbaar wordt geacht, de rechten van anderen schendt of anderszins aanleiding kan zijn voor civielrechtelijke aansprakelijkheid of de wetgeving overtreedt. Reebok kan u te allen tijde, naar eigen inzicht, de toegang tot de Website ontzeggen en dat omvat ook situaties waarin Reebok meent dat het gebruik van de Website door u strijdig is met deze Algemene Voorwaarden en/of toepasselijke wetgeving.

Het is tevens verboden de Website te gebruiken voor advertentiedoeleinden of om zakelijke voorstellen te doen.

3.7 Door gebruikers geproduceerde content

Alle meningen, opmerkingen, commentaar, artwork, grafische voorstellingen, foto’s, links, vragen, suggesties, informatie, video’s en andere materialen die u of andere gebruikers van de Website op de Website plaatsen of verzenden met gebruikmaking van de Website (door Gebruikers geproduceerde content) worden geacht niet-vertrouwelijk, niet-persoonsgebonden en niet-bedrijfsgebonden te zijn. Dientengevolge heeft Reebok het niet-exclusieve, royaltyvrije recht om door Gebruikers geproduceerde content te gebruiken, kopiëren, distribueren en bekend te maken aan derden, ongeacht het doel ervan, in iedere vorm en wereldwijd (toewijzing van licentie). U erkent en stemt ermee in dat Reebok alleen handelt als passief kanaal voor de distributie van de door Gebruikers geproduceerde content en dat zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens u of derden voor de inhoud of juistheid van de door Gebruikers geproduceerde content. Reebok zal niet de door Gebruikers geproduceerde content zoals door u openbaargemaakt doorlopend monitoren en zal ook niet bemiddelen tussen gebruikers. Evenmin heeft Reebok de verplichting om dit te doen. Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van het voorgaande, erkent u en gaat u ermee akkoord dat opmerkingen, meningen, commentaar, suggesties en andere informatie die tot uitdrukking komt in of opgenomen is in door Gebruikers geproduceerde content niet per se mag worden gezien als opmerkingen, meningen, commentaar, suggesties en andere informatie van Reebok. Gebruik van de door Gebruikers geproduceerde content door u is geheel voor eigen risico. U verklaart en garandeert dat door Gebruikers geproduceerde content die door u wordt geplaatst of verzonden origineel is en geen kopie betreft van werk van derden of anderszins inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van derden en geen lasterlijke of kleinerende mededelingen bevat. U verklaart en garandeert daarnaast dat u de capaciteit hebt om de licentie toe te kennen zoals uiteengezet in deze paragraaf. U gaat ermee akkoord Reebok en aan haar gelieerde ondernemingen te vrijwaren en gevrijwaard te houden voor alle (on)kosten, schadevergoeding, verliezen en aanspraken die worden gemaakt of geleden door Reebok of aan haar gelieerde ondernemingen als gevolg van door Gebruikers geproduceerde content die door u is geplaatst of verzonden, of enig ander gebruik van de Website door u.

Reebok behoudt zich het recht voor, naar eigen inzicht, om (alle of een deel van) door Gebruikers geproduceerde content, die door u is geplaatst of verzonden, en waarvan Reebok meent dat het niet in overeenstemming met deze Voorwaarden is (waaronder begrepen materialen die (mogelijk) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van derden), of anderszins voor Reebok onaanvaardbaar is, te blokkeren of te verwijderen.

U komt hierbij overeen Reebok terstond schriftelijk in kennis te stellen (kijk voor contactgegevens hierna onder het kopje Contact met ons opnemen) van Gebruikers geproduceerde content (of andere Content) die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden. U verklaart hierbij Reebok zo veel informatie te verstrekken als nodig is voor Reebok om te onderzoeken of die Gebruikers geproduceerde content (of andere Content) in strijd is met deze Algemene Voorwaarden. Reebok verklaart zich te goeder trouw te zullen inspannen om bedoelde klacht te onderzoeken en onderneemt die actie die Reebok nodig acht. Reebok geeft echter geen garantie dat zij bedoelde Gebruikers geproduceerde content of andere Content (geheel of gedeeltelijk) zal blokkeren of verwijderen.

3.8 Ongevraagde ideeën

Het is vast beleid bij Reebok zich te onthouden van het beoordelen of aanvaarden van ongevraagd ontvangen ideeën, uitvindingen, ontwerpen en/of andere materialen met betrekking tot het bedrijf van Reebok (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, schoeisel, kleding, sportartikelen en diensten), ongeacht of deze bestaan uit tekst, beelden, geluiden, programmatuur, informatie of anderszins (Materialen) van personen buiten Reebok. Om die reden verzoeken wij u geen Materialen op de Website te plaatsen of deze per e-mail of op andere wijze aan Reebok te sturen.

4. Diversen

4.1 Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over de Website of de Reebok Algemene Voorwaarden, of in het onwaarschijnlijke geval dat u een klacht hebt, neem dan contact op met onze Klantenservice door hierte klikken.Of, als u ons liever belt, kunt u dat doen via 0800 - 020 12 40 (Ma t/m vr: 9 - 21 uur).U kunt ons ook schriftelijk bereiken als u ons wilt schrijven over de uitkomst van de koopovereenkomst of de werking daarvan via onderstaand adres:

Reebok Klantenservice
Postbus 57
6200 AB Maastricht
Nederland

4.2 Prioriteiten

In geval van contradictie tussen de Reebok Algemene Voorwaarden en enige Content die is opgenomen in overige delen van de Website of in links, genieten de Reebok Algemene Voorwaarden die in dit document zijn opgenomen voorrang.

4.3 Aanpassingen van de Reebok Algemene Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk willekeurig moment wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.

Het gebruik van deze Website evenals elke koopovereenkomst tussen u en ons, is onderhevig aan de versie van de Reebok Algemene Voorwaarden die op het moment waarop u een bestelling via onze Website plaatste, of op de dag dat u door onze Website bladerde, van kracht waren.

Controleer met enige regelmaat of er wijzigingen zijn aangebracht in deze Algemene Voorwaarden. De versie wordt aangegeven met de laatste datum van herziening, onderaan de pagina.

4.4 Bescherming van gegevens

Reebok respecteert de privacy van individuen die de Website openen en gebruiken. Raadpleeg voor meer details over de manier waarop we cookies gebruiken, de soort informatie die we verzamelen, hoe en voor welk doeleinde we die informatie verzamelen en onder welke omstandigheden we die vrijgeven ons Privacybeleid en Cookiebeleid, die onderdeel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.

Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord en begrijpt u dat we mogelijk uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

4.5 Ontslag

Elke voorwaarde van de Reebok Algemene Voorwaarden dient apart en onafhankelijk te worden geïnterpreteerd. Als een voorwaarde onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, kan deze genegeerd worden. Dit heeft in geen geval invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overgebleven voorwaarden in de Algemene Voorwaarden.

4.6 Subcontracteren en toewijzen

Reebok behoudt zich het recht voor om alle of enige rechten onder de Reebok Algemene Voorwaarden te subcontracteren, over te zetten, toe te wijzen of te vernieuwen op voorwaarde dat uw rechten onder de Reebok Algemene Voorwaarden niet worden beïnvloed. Het is niet toegestaan enige rechten of plichten onder de Reebok Algemene Voorwaarden te subcontracteren, toe te wijzen of anderszins over te zetten zonder onze schriftelijke toestemming.

4.7 Omstandigheden buiten redelijke controle

Reebok kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging of het niet nakomen van onze verplichtingen onder de Reebok Algemene Voorwaarden als de vertraging of niet-nakoming voorkomt uit enige omstandigheid waarover Reebok redelijkerwijs geen controle had.

4.8 Toepasselijke wet en rechtsgebied

De Reebok Algemene Voorwaarden vallen onder de wetten van Nederland.

De contractuele relatie is onderworpen aan de wet van Nederland zonder aanzien van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van de Verenigde Naties (U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods).

U en Reebok onderwerpen zich hierbij aan de non-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

4.9 Informatie over oude elektrische voorwerpen en batterijen

Als u een nieuw elektrisch voorwerp koopt, zullen we uw oude gratis recyclen. Zorg wel voor voldoende frankering als u het voorwerp naar ons terugstuurt. U kunt uw oude elektrische voorwerpen ook recyclen door ze naar een willekeurige adidas/reebok winkel te sturen, op voorwaarde dat het voorwerp voor hetzelfde gebruik is bedoeld als het nieuw gekochte voorwerp. Ga voor meer informatie over de locaties naar de startpagina.

Veel elektrische voorwerpen kunnen worden gerepareerd of gerecycled waardoor de natuur en het milieu worden bespaard.  Als u niet recyclet, komen elektrische apparaten terecht op een stortplaats waar gevaarlijke substanties kunnen lekken en tot bodem- en watervervuiling kunnen leiden die de gezondheid van dieren en mensen in gevaar brengt.

Om u eraan te herinneren dat oude elektrische apparaten kunnen worden gerycled, zijn ze gemarkeerd met een vuilnisbak met een kruis erdoor. Gooi geen elektrische apparaten in uw vuilnisbak (inclusief apparaten die zijn gemarkeerd met het symbool van een vuilnisbak met een kruis erdoor). 

In sommige door adidas verkochte producten zitten batterijen.

Het symbool van een vuilnisbak met een kruis erdoor geeft duidelijk aan dat er sprake is van wegwerpbatterijen of oplaadbare batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten.  De chemische aanduidingen van de desbetreffende gevaarlijke stoffen worden eventueel vermeld onder de vuilnisbak met het kruis erdoor.  Voorbeelden zijn (Pb) lood, (Cd) cadmium en (Hg) kwik.

Oude wegwerpbatterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het gewone huishoudelijk afval worden weggegooid.  U kunt deze gratis inleveren bij het gemeentelijke afvaldepot of bij een winkel.  U kunt de gekochte wegwerpbatterijen/oplaadbare batterijen ook na gebruik aan ons retourneren (zonder apparaat).  Zorg dan wel voor voldoende frankering.